Die personeel van die Loskopvallei Rusoord is toegewyd en verseker dat die inwoners van die Rusoord op die hande gedra word.  

Die personeel is tans as volg:-

Bestuurder: Mnr. Cas de Jager (078 399 9813)
Assistent Bestuurder:  Mnr. Lourens Coetzer
Sekretaresse:  Mev. Veronica du Preez
Matrone:  Mev. van der Lith

Beheerliggaam:-
Voorsitter: Mev. Colene Fourie (082 772 9914)
Ondervoorsitter:-  Ds. Christo Jooste
Tesourier:  Mev. Louise Otto
Sekretaris:  Me. Zelnari van der Merwe
Addisionele Lede:  AndrĂ© Hoffman
                              Issie du Toit
                              Madel Genis
                              Elmarie Germishuys
CMR Direkteur:  Dr. Susan Louw
Oostra Verteenwoordiger:  Ds. Andries LouwDie Rusoord het arbeidsterapeute, fisioterapeute, spraakterapeute, tandards, dokters en maatskaplike werkers wat die inwoners bedien.

Daar is ook 'n voltydse suster wat met die medikasie werk.