Bejaardes het spesiale behandeling nodig wanneer dit kom by gebalanseerde etes. Die staatssubsidie wat die Loskopvallei Rusoord ontvang dek die minimum kosaankope en daarom is ons nog steeds afhanklik van die gemeenskap.  Ons sal dit hoog op prys stel indien u kos kan skenk of kontant in ons bankrekening kan inbetaal.  Ons bankbesorderhede is as volg:-

Bank: ABSA
Tak: Marble Hall
Takkode:  334-247
Rek no: 405 264 0634

Dankie vir u bydrae en ondersteuning.

 

75 en jonger

Vol akkommodasie is betaalbaar per maand. Staatspensioen word afgetrek
indien dit aan die Rusoord oor betaal word.

75 en ouer

Vol akkommodasie betaalbaar per maand.
Staatspensioen word afgetrek indien dit by
die Rusoord in betaal word.