Die personeel van die Loskopvallei Rusoord is toegewyd en verseker dat die inwoners van die Rusoord op die hande gedra word.  

Die personeel is tans as volg:-

Bestuurder: Mev. Bettie Roets
Sekretaresse:  Mev. Veronica du Preez
Matrone:  Mev. van der Lith

Beheerliggaam:-
Voorsitter: Mev. Colene Fourie
Ondervoorsitter:-  Mnr. Kobus Jonck
Sekretariesse:  Mev. Sumien van Blerk
Tesourier:  Mev. Louise Otto
Addisionele lid:  AndrĂ© Hoffman


Die Rusoord het arbeidsterapeute, fisioterapeute, spraakterapeute, tandards, dokters en maatskaplike werkers wat die inwoners bedien.

Daar is ook 'n voltydse suster wat met die medikasie werk.