Bejaardes het spesiale behandeling nodig wanneer dit kom by gebalanseerde etes. Die staatssubsidie wat die Loskopvallei Rusoord vir baie jare gekry het is terug getrek.  Dit het gelei tot verhoogde tariewe en is die Loskopvallei Rusoord meer afhanklik van skenkings.  Ons sal dit hoog op prys stel indien u kos kan skenk of kontant in ons bankrekening kan inbetaal.  Ons bankbesorderhede is as volg:-

Bank: ABSA
Tak: Marble Hall
Takkode:  334-247
Rek no: 405 264 0634

Dankie vir u bydrae en ondersteuning.

 

75 en jonger

Vol akkommodasie betaalbaar per maand vir enkelkamer: R7 411.00
Vol akkommodasie betaalbaar per maand vir deelkamer per persoon:  R5 862.00

Minus staatspensioen: R1 530.00

75 en ouer

Vol akkommodasie betaalbaar per maand vir enkelkamer: R7 411.00.
Vol akkommodasie betaalbaar per maand vir deelkamer per persoon: R5 862.00.

Minus staatspensioen: R1 530.00.